Monthly Archives: November 2015

Materská dovolenka je nutné na všetky pracujúce ženy

Materská dovolenka je nutné na všetky pracujúce ženy, ktoré idú na materskú dovolenku. To sa vypláca raz za celú dovolenku. Dĺžka dovolenky – 70 dní pred pôrodom (ak viacpočetné tehotenstvo 84 dní) a 70 dní po narodení (narodení dvoch a viac detí 110 dní v komplikovaných pôrodov 86 dní). Základom pre výpočet dávok a materskej